Photography Portfolio - 265

Moskitos squadron

The image Moskitos squadron was posted online on the 25 May 2010.